ANASAYFA  |  FİRMAMIZ  |   YAZIL

ANASAYFA    FIRMAMIZ    YAZILIMLAR    REFERANSLAR    ILETISIM

 

YAZILIMLAR

     

   Mezarlık Bilgi Sistemleri
   

 

ERZURUM MEBİS ONLINE

Mezarlık Bilgi Sistemi Nedir?

  Kısaca MEBİS diye bilinen Mezarlık Bilgi Sistemi; tüm belediyelerin asli vazifelerinden olan, mezarlıkların yönetim ve kullanımıyla ilgili iş ve işlemler için son teknolojiler kullanılarak etkin, hızlı, ekonomik ve planlı karar destek sistemi sunmaktadır. Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS), mezarlık müdürlüklerindeki mevcut tüm verilerin ortak bir veritabanında toplanması, mezarlıklara ait sayısal halihazır haritaların oluşturulması, parselasyon planlarının yapılması, cadde sokak isimlendirmeleri, tabelalandırılması, sözel/grafik veriler entegre edilerek sorgulama ve analiz edilmesine olanak sağlayan sistemdir.

   Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, vefat etmiş yakınlarına ait bilgilere; mezarlıkların giriş kapılarındaki kabinlerde muhafaza edilen interaktif kiosklardan ulaşabildikleri gibi, internet üzerinden de erişebilmekte, mezarların konumlarını ekranda görebilmekte ve kısayol güzergahlarını gösteren harita çıktısını alabilmektedirler. Mezarlıklar Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerin defin işlemlerinde kullandıkları matbu çıktılar otomatik olarak hazırlanmaktadır.

    MEBIS ile kurum içi ve kurum dışı bilgi paylaşılabilmekte, vefat etmiş kişilerin tıbbi ölüm sebepleri, kadın ve erkek oranları, yaş grupları gibi veri girişi yapılmış tüm alanlarla ilgili olarak istatistiksel bilgiler grafik ya da tablolarla kullanıcıya sunulmaktadır. Mezarlık, Kapı, Ada, Parsel, Yol, Tesis, YeşilAlan, Mezar yerleri ve Aile Kabristanı planlamaları kolaylıkla yapılabilmekte ve yer tahsis belgeleri verilebilmektedir.

   Ülkemizdeki ilk uygulamalardan olan bu sistem ile, vatandaşlar ziyaret ettikleri kişilere ait tüm bilgilerin yanısıra mezarların konumlarını interaktif Kiosk ekranlarında görebilmekte ve çıktı alabilmektedirler. Mezarlık ziyaretçileri, dokunmatik ekranlı kiosklar aracılığıyla, harita üzerinden aranan mezarın adresini bulma, mezara giden en kısa yolun güzergahını elde etme, ölene ait kayıtlarda bulunan tüm bilgileri hatta mezarın fotoğrafını dahi görme olanağına sahiptirler.

   Benzer uygulamalardan farklı olarak vatandaşlar; bir tek mezar ziyareti yerine istendiğinde farklı mezarlara da ilk ziyaret edilen mezardan itibaren konumlarını belirten krokileri de alabilmektedirler. Ayrıca alternatif programlar incelenmiş ve görülen noksanlıkların tamamı bir mühendislik yaklaşımı ile işe yarar bir şekilde metodoloji oluşturulmuştur.

    Belediyeye bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde bulunan mevcut mezarlıklar ve yeni oluşturulacak tüm mezarlıklarda kurulacak sistem sayesinde onbinlerce mevta kaydı veri tabanına girilerek, mezarlıkların konumları standart olarak seçilen FireBird Veri Tabanı ve BilgiSoft MEBİS Coğrafi Bilgi Sistem yazılımları kullanılarak sayısal ortama aktarılacaktır. Farklı belediyelerde farklı özel uygulama değişikliği gerektiğinde sistemin analiz ve tasarımı yapıldıktan sonra uygulamanın son hali geliştirilecektir.

   Mevtalara ait tüm veriler sisteme girilerek mevtaya ait mezarın konumu bulunabilecek, mezarlık genel planında gösterilecek, bulunulan konumdan mezara en yakın güzergah tesbit edilebilecek ve mevta ile ilgili detaylı bilgiler vatandaşa hem bilgisayar ekranından gösterilecek hemde bir çıktı olarak verilebilecektir. Bu sistem sayesinde ölen kişilerin tıbbi ölüm sebepleri, kadın-erkek oranları, yaşları ve memleketleri gibi değişik istasistiksel bilgilere de ulaşılabilecekdir.

   Sistem içerisinde bulunan mevcut ve olusturulacak tüm mezarlıklar arasında geniş alan ağı (WAN) kurulacak ve her mezarlıktan da aynı anda sorgulama imkanı sağlanacaktır. Yani birden fazla mezarlığı olan belediyelerde; vatandaş herhangi bir kioska geldiğinde aradığı mevta o mezarlıkta olmasa dahi gereken bilgiler verilecek ve ilgili mezarlığa yönlendirilecek, ulaşması için kısayol haritası çıktı olarak verilecektir.

   Bu proje sayesinde:

-Çağın gerektirdği Belediyecilik hizmeti verilerek farklılık ortaya konacak,

-Mezarlıkları ziyaret eden kişilerin aradıkları mezarı bulması için gereken zaman çok azalacak ve hem ziyaretçilerin hemde belediye görevlilerinin vakitleri boşa harcanmayacak,

-Özel ziyaret günlerinde (cuma günleri, bayramlar vb.) ziyaretçi çokluğundan dolayı yaşanan karmaşa ve iş yoğunluğu büyük oranda azalacak,

-Herhangi bir mezarlıkta aranan fakat bulunamayan bir mezar için ziyaretçiler ortak veri tabanında kayıt varsa diğer mezarlıklara yönlendirilebilecek,

-Mezarlıklarda ileride yapılacak defin işlemleri için sayısal harita üzerinden mekansal planlamalar yapılabilecektir.

-Online olarak personel ve vatandaşlar için tüm bilgiler sunulabilecektir.

Neden BilgiSoft MEBİS?

    BilgiSoft Mezarlık Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) entegrasyonu ile oluşturulmuştur. Sistem CBS mantığına göre kurulmuş olduğu için belediyenin daha önceden kullandığı veya sonradan kullanacağı tüm CBS ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ile uyumlu olarak çalışacaktır. Sistem çalışmaya başladıktan sonra kurum; kendi cad, harita veya mühendislik programları ile oluşturduğu dosyaları (DXF) gibi standart veri dönüşüm formatları kullanarak, sisteme açabilir ve dahil edebilir. Yeni mezarlık alanlarının tahsisi, halihazır haritalar, parselasyon planları vb. işlemleri bu sistemle rahatlıkla yapılabilir.

   Program arayüzleri uzmanlık gerektiren kısımlar hariç, kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Bir günlük eğitim ile herhangi bir kurum personeli zorlanmadan standart işlemleri gerçekleştirebilecektir. Harita işleme, parselasyon ve planlama gibi işlemler bu konularda yetişkin personel tarafından gerçekleştirilecektir.

   Tamamen öz kaynaklarla oluşturulan sistem, diğer CBS yazılımlarından farklı olarak; dışa bağımlı kalmadan, kendi verilerimizde güncelleme ve adaptasyon sağlanmıştır. Ülkemiz kaynaklarının yine kendi bünyemizdeki imkanlarla birleştirilerek gerçekleştirilen sistemimiz, bilinen pahalı ve zor kullanımlı CBS yazılımlarının yaptığı tüm işlemleri, alternatife olarak MEBİS gibi alanlarda özelleştirerek etkin kullanımı sağlanmıştır.

   Kent Bilgi Sistemleri gibi iddialı uygulamaları hemen çözdüğünü belirten ve yıllarca tekrar tekrar para harcanmasına sebep olan uygulamaların aksine BilgiSoft metodolojisi spesifik uygulamaların geliştirilip hemen aktif edilmesi üzerine kurulmuştur. Önemli olan kendini yenileyen ve diğer uygulamalarla haberleşen yazılım geliştirmektir. Bir çok belediye bu tür yanlış başlangıçlar yaparak yıllarca veri üretimi ve girişi yapmış ancak aradan çok zaman geçmesinden dolayı girilmiş olan verilerde eskimiştir. Yani hemen uygulamaya konamadığı için, ne imar, ne fen işleri ne de diğer CBS uygulamaları hiçbir zaman problemlerin çözümü olamamıştır. Akademik yaklaşımlardan çok pratik ve yerel yönetimlerin işleyişine uygun uygulamalar geliştirilmesinin zamanı gelmiştir.

   Konusunda uzman Harita Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Programcılar ve saha tecrübesi de olan personel ile kurumsal tüm istekler ve kurum vizyonu açısından elzem konular önceden düşünülerek sistem çatısı kurulmuştur. Mebis, kurumun oluşturacağı başka bir özel proje (Yol Bilgi Sistemi, İmar Bilgi Sistemi, Alt Yapı Bilgi Sistemi gibi.) ile rahatlıkla entegre çalışabilecek yapıdadır.

   Yazılımı kendimiz ürettiğimizden üzerinde yapılacak ilave ve kurumsal özel istekler rahatlıklar gerçekleştirilebilmektedir. Harita, çıktı, tematik gösterim gibi özelliklerde oluşacak olan mevzuat değişiklikleri (harita yapım yönetmelikleri, genelgeler gibi) rahatlıkla uygulanabilir. Yurt dışına bağımlı programlarda ise durum karmaşıklaşmış, distribütör niteliğindeki firmalar ise bu tür durumlarda destek veremeyec duruma düşebilmektedir.

    Milli sermayemizin kendi ülkemizde kalması ve yerli yazılım firmalarının ekonomik olarak güçlenmesi ile yepyeni emsal programların geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

Programın Kullanımı

    BilgiSoft Mezarlık Bilgi Sistemi Uygulaması CAD-GIS çözümünü entegre olarak sunmaktadır. Projeyi en başından itibaren kendiniz oluşturabileceksiniz. Bilindiği üzere mekansal bilgiler için vektör ve raster veriler kullanılmaktadır. BilgiSoft Mebis elinizde mevcut bulunan veya sonradan temin edeceğiniz tüm verilerinizle çalışacak şekilde oluşturulmuştur. Kullanım açısından kısmen uzmanlık gerektiren ( örneğin raster rektifikasyonu gibi) işlemler dışında tüm işlemler herhangi bir personel tarafından gerçekleştirilebilir. Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere, program Ana Menü, Harita Ekranı, Tabakalar, Mini Harita ve Veri Tabanı Erişimi olmak üzere 5 ana kısımdan oluşmaktadır.

     Menülere erişim ve kullanımı klasik pencere uygulamaları ile tamamen aynıdır.

    Ana menünün hemen altında bulunan aktif butonlar harita üzerinde yapılacak zoomlama, kaydırma gibi temel fonksiyonların hızlı bir şekilde seçimi için kullanılacaktır.

    Harita üzerinde herhangi bir nesneye tek tıklama ile veri tabanındaki öznitelik verilerine ulaşabileceksiniz.

    Tabaka kısmı tematik verilerde (etiketler, renkler, istatistikler gibi), tabakanın görünür olup olmama ve tabaka ayarlarına erişim için kullanılacaktır.

   Mini harita, haritadaki yerinizi kolayca bulmanız ve istenen kısma anında konumlanmanız için tasarlanmıştır.

    Son olarak alt kısımda bulunan veri tabanı erişim bölümü ise istenen veri izerine tıklanarak anında sözel veriden grafik veriye ulaşım ve veri üzerinde editleme işlemleri için kullanılacaktır.

Güvenli Giriş

   Sisteme girişte her kullanıcı, kendisine atanmış olan kullanıcı adı ve şifresini kullanmak zorundadır. Bu sayede her kullanıcı kendisine tanınan yetkiler doğrultusunda veri izleme, editleme, silme, sorgulama ve rapor alma gibi işlemleri yapabilmektedir. Herhangi bir kaydın hangi personel tarafından, hangi tarihte girildiği sistemde tutulmaktadır.

   Veri girişlerinde standardizasyon ve güvenlik üst seviyededir. Yanlış işlemlerin takibi ve sorumlularının bilinmesi, yönetim açısından kolaylık sağlamaktadır. Sistem yöneticisi tarafından atanan kullanıcılara, her tablo için özel yetkiler tanımlanmaktadır. Örneğin, Belediye Başkanı kullanıcısı, tüm verileri izlesin, sorgulama yapabilsin ve rapor alabilsin ancak veri editleme işlemi yapamasın gibi yetkiler verilebilmektedir.

   Sistemde tanımlı kullanıcılarla ilgili, kullanıcı ekleme, kullanıcı silme, kullanıcı adı ve şifresi gibi işlemler sistem yöneticisi tarafından yetki verilen personel tarafından yapılmaktadır.

   Bilgi Sistemine ilk girişte, personele verilen yetkiler dikkate alınarak sistem başlatılmaktadır.

   Veri ekleme, düzeltme ve silme işlemleri; kullanıcı her personel için ayrı ayrı senaryo ve yetkiler oluşturularak sağlanmaktadır. Örneğin yalnızca izleme yetkisi olan personel herhangi bir kaydı düzeltme vaya silme işlemlerini gerçekleştiremez. Bu işlemler için sistem yöneticisinin yetki vermesi gerekmektedir.

Personel İşlemleri

   Sisteme yeni bir kullanıcı tanımlama veya kayıtlı personelle ilgili değişiklik işlemleri için üstteki şekilde görüldüğü üzere; ya Ana Menü/Sözel veriler/Kullanıcılar kısmı seçilecek veya altta bulunan veri tabanı erişim kısmında personel üzerine çift tıklanarak alttaki resimde görülen ekranlara ulaşılacaktır.

   Herhangi bir personelle ilgili Kullanıcı Adı, Şifre ve Verilere Erişimle ilgili yetkilendirme işlemleri sistem yöneticisi veya yöneticinin tanımladığı bir başka yetkili personel tarafından gerçekleştirilir. Sistemin kullanımı ile ilgili iki temel fonksiyonellik tanımlanmıştır. Bunlar verilerin izlenmesi ve edit/silme işlemleridir. Yönetici pozisyonunda olan kimseler için verilerle ilgili sadece izleme ve raporlama yetkisi verilmesi bu konuya bir örnek teşkil edebilir.

   Sistem içerisinde gerçekleştirilen her işlem sisteme giriş yapan personel id ( kimlik) bilgileri ile gerçekleşmektedir. Örneğin yeni bir parsel tanımlaması yapıldığında bu parselin kaydı üzerine işlemi gerçekleştiren personel bilgileri de eklenmektedir.

Birim İşlemleri

  Sisteme yeni bir birim tanımlama veya kayıtlı birimlerler ilgili değişiklik işlemleri için üstteki şekilde görüldüğü üzere; ya Ana Menü/Sözel Veriler/Birimler kısmı seçilecek veya altta bulunan veri tabanı erişim kısmında Birim üzerine çift tıklanarak alttaki resimde görülen ekranlara ulaşılacaktır.

Herhangi bir birimle ilgili Birim Adı, Birim Tanımı gibi işlemler yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilecektir.

KONUMSAL VERİLER

   Mebis için gerçekleştirilen harita alımları veya kurum elinde bulunan mevcut haritalar (Autocad DXF, ArcInfo SHP, MapInfo Map gibi.) sistem tarafından tanınmakta olup, yeni oluşturulacak, ada, parsel, mezar yeri ve cadde sokak oluşturma gibi işlemler bu vektör haritalar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  Mebis Projesi kapsamında Belediye Mezarlık Bilgi Sistemi; mezarlıklar içerisindeki konumsal bilgiler ve arşiv dökümanlarında tutulmuş Ada, Parsel ve Kişisel bilgilere sahip kayıtların, CBS veri tabanı olarak işlenmesini ve bu kayıtların konumsal bilgilerinin saha çalışması içerisinde ülke koordinatlarına uygun olarak teyit edilmesi sağlanacaktır.

   Saha çalışması ve veri girişi işlemleri sonucunda elde edilen grafiksel ve öznitelik bilgiler; önce lokal veri tabanı (*.dbf) ve şekil dosyalarında (*.shp) işlenmekte aynı anda Veri Tabanı Yönetim Sistemi (FireBird) üzerine işlenmektedir. Mezarlık, Kapı, Ada, Parsel ve Mezar Yeri gibi şekiller kapalı alanlar oluşturacak şekilde işlenecektir. Böylece toplam kapsam alanları gibi sorgulamalar gerçekleşebilecektir. Örneğin, A Mezarlığındaki toplam boş parsel alanları ne kadardır? gibi bir sorunun cevabı net bir şekilde elde edilebilecektir.

    Kaydedilen bu bilgilerin tamamı kullanılabilir, rapor edilebilir, birbirleri ile kıyas edilebilir (topoloji) şekilde metodoloji oluşturulmuştur. Tabakalandırma sonucu tüm verilerin tek bir tuşlama veya mouse tıklaması ile tabaka görünüm özellikleri ayarlanabilmektedir. Veri girişleri sırasında mükerrerlik kontrolu otomatik olarak yapılmakta mantıksal sorgulamalarla kullanıcılar uyarılmaktadır.

   Yazılan CBS Arayüz programın çalıştırıldığı mezarlıkların herhangi birinden, diğer mezarlık bilgilerini de kullanabilmektedir. Programın özellikle vatandaşın kullanımına sunulan kısmı çok kolay kullanılabilir ve kullanıcı dostu (User Frendly) şeklinde tasarlanmıştır. ATM şeklindeki banka kiosklarını kullanabilen her vatandaş kolaylıkla bu programı da kullanabilecektir.

Halihazır Haritalar

   Sistem coğrafi bilgileri esas alarak çalışmaktadır. Mezarlıkların şehir veya ilçedeki konumu, ulaşım yolları, cadde sokak isimleri, binalar, sabit tesisler gibi mekansal tüm veriler sisteme entegre edilebilmektedir. Mezarlıkların bulunduğu haritalar sayısal ise bilinen formatlara ( DXF, DGN, SHP gibi) dönüştürülerek kolaylıkla sisteme dahil edilebilmektedir. İstenirse bu dosyalar referans olarak açılıp sadece izleme amaçlı da kullanılabilmektedir.

   Sayısal konumsal veri temininde herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Sistem Cad tabanlı olduğu için Raster (TIFF, PNG, SID gibi) uydu görüntüsü, hava fotoğrafı, pafta ve plan gibi resimler direkt sisteme alınıp, bu resimler üzerinden de sayısallaştıma yapılabilecektir.

   Tüm mezarlıklara ait halihazır harita alımları yapılırken; yol, ağaç, cami, çeşme, duvar, altyapı tesisi, üstyapı tesisi gibi tüm detaylar alınacak ayrıca her mezar için alansal veriyi oluşturacak tüm köşe koordinatları tesbit edilecektir.

Raster Haritalar

   CAD/GIS tabanlı program üzerinde raster (fotograf) paftalar, harita ve planlar açılabilir. Koordinat bilgisininde tutulduğu (tiff, png, sid vs) formatları projenin kullanımı sırasında hemen açılabilir. Koordinat verileri ve projeksiyon bilgisi içermeyen (bmp, jpg vs.) formattaki resimler de sisteme dahil edilebilir, ancak resim rektifikasyonları uzmanı tarafından yapılması gerekmektedir.

   Raster resimler genellikle iki amaç için kullanılmaktadır. Ya yersel ölçüme zaman olmadığı durumlarda tüm projeye hızlı bir referans altlık oluştursun diye ya da sayısallaştırma için kullanılmak üzere rester veriler tercih edilmektedir.

   Günümüzde quickbird uydu firması gibi istenilen bölgenin 30 cm pixel çözünürlüğüne kadar ucuz fiyatlara bir çok uydu görüntüsü sağlayan şirket mevcuttur. Acil durumlarda veya görselliği arttırmak için bu tür uygulamalardan istifade edilebilir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi tüm vektör verilerin altına konan uydu görüntüsü ölçülmeye zaman bulunmamış bir çok verininde izlenmesine olanak vermektedir. Ayrıca görsel bütünlük ve tematik haritalamada yepyeni ufuklar açmaktadır.

Parselasyon Haritaları

   BilgiSoft Mebis ile mezarlıklar için yeni ada/parsel düzenlemeleri yapılarak mezarlıkların kolayca denetimi sağlanacaktır. Mevcut defter kayıt sistem bilgileri de saklanmak üzere; yeniden pafta, ada, parsel, cadde ve sokak isimlendirme işlemleri yapılacak. Mevcut sistemdeki karışıklıkların önüne geçilerek aranan konuma en çabuk ulaşılabilir ve yeni planlamaların düzenli ve takip edilebilir olması sağlanacaktır.

   İstenirse vektör halde oluşturulan ada, parsel veya mezar işlemleri tescile konu edilebilir. Tüm ada ve parseller için tapu kaydına benzer çıktılar oluşturulup, vatandaşa tahsis belgeleri düzenlenebilir. Bu ada ve parsellere ait oluşturma bilgileri (meclis kararı, encümen kararı, fotoğraflar ve diğer evraklar gibi) yine her ada ve parselle ilişkili olarak saklanabilmektedir.

   Ada ve parsellerin doluluk oranları rahatlıkla takip edilebilecek, yeni ada ve parsel oluşturulduğunda sistem tarafından otomatik algılanacaktır.

Mebis Tabakaları

Mebis tarafından otomatik olarak oluşturulan ;

MebisMezarlıklar ----> Sistemde tanımlı tüm mezarlıklar.

MebisKapılar -----> Sistemde tanımlı tüm mezarlıkların giriş kapıları.

MebisAdalar -----> Sistemde tanımlı tüm mezarlıkların adaları.

MebisParseller -----> Sistemde tanımlı tüm mezarlıkların parselleri.

MebisMezarlar -----> Sistemde tanımlı tüm mezarlar.

MebisBinalar -----> Sistemde tanımlı tüm binalar.

MebisTesisler -----> Sistemde tanımlı tüm tesisler (çeşme, altyapı, trafo gibi).

MebisYeşilAlanlar -----> Sistemde tanımlı tüm yeşil alanlar (parklar, ağaçlık alanlar gibi).

MebisYollar -----> Sistemde tanımlı tüm yollar.

MebisYolAksları -----> Sistemde tanımlı tüm yol aksları (kısayollarda kullanılacak).

Kısayol -----> Sistemde otomatik olarak belirlenen en kısa yol güzergahı.

tabakalarında bulunan konumsal ve öznitelik verileri kullanıcılar tarafından izlenebilir, değiştirilebilir, silinebilir. Ancak bu tabakaların tamamen silinmesi sistemin çalışmasını etkileyeceğinden engellenmiştir.

   Diğer taraftan kullanıcılar isterlerse yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi herhangi bir tabakayı görünmez yapabilir, sistemdeki sırasını değiştirebilir veya tabaka üzerindeki verilerin görünümlerini istediği gibi değiştirebilir (saydamlık, renk, boy, etiket gibi).

   Mebis sistemine ait olan bu tabakaların haricinde kullanıcı; aynı ismi vermemek koşulu ile herhangi bir vektör (SHP, DXF, DGN gibi) veya herhangi bir raster (Tif, Png, Sid,Bmp gibi) tabaka oluşturabilir/import edebilir.

MEBİS SORGU

 

 

Ata Teknokent Atatürk Üniversitesi B Blok 2/216 ERZURUM
Tel-fax : 0442 282 20 35
email : info@bilgi-soft.com.tr