ANASAYFA  |  FİRMAMIZ  |   YAZIL

ANASAYFA    FIRMAMIZ    YAZILIMLAR    REFERANSLAR    ILETISIM

 

YAZILIMLAR

     

   Altyapı Bilgi Sistemleri
   

 

SU VE KANALİZASYON İDARELERİNDE

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KURULMASI

 

    Coğrafi Bilgi Sistemi, konuma dayalı nesneler ve bu nesnelere ait öznitelik verilerinin entegrasyonu ile; veri girişleri, güncelleme, sorgulama, görsel sunumu gibi işlemleri gerçekleştirerek kurum için karar destek sisteminin modernizasyonu demektir.

 

     Bu tanımdan hareketle Su ve Kanalizasyon İdarelerinde bu sistemin uygulanması ile kurumların sorumluluk bölgesinde bulunan;

 

-          Tüm İçme Suyu hatları ve tesislerinin kontrol ve yönetimi,

-          Tüm Kanalizasyon hatları ve tesislerinin kontrol ve yönetimi,

-          Tüm Yağmur Suyu hatları ve tesislerinin kontrol ve yönetimini,

-          İlişkili diğer tüm birim ve kurumlarla koordinasyonu,

 

bilgi çağının sunduğu teknolojik ve yönetim imkanları kullanarak bilimsel, akılcı, süratli, estetik ve doğru çözümünü sağlanması amaçlanmaktadır.

 

     Klasik belediyecilikte bu görevler insanlara bağlı olarak; genellikle kişisel kararlarla, rasyonel olmayan anlayışlarla, gayet yavaş, kaba yöntemlerle ve çoğu zaman yanlış sonuçlanacak şekilde yürütülmektedir. Çünkü, ya şebekeler ilk yapıldığında kağıt veya astrolon paftalara işlenmekte sonraki güncellemeler ihmal edilmekte ya da paftalara dahi işlenmeden birimlerde çalışan personelin hafıza kabiliyetlerine güvenilmek zorunda kalınmaktadır. Doğal olarak iş, emek ve mali kayıplara sebebiyet verilmektedir.

 

     Bilimsel olarak ispatlanmıştır ki; bir belediye hizmeti yürütülürken Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuş ise o hizmet alanında en az %20 gelir artışı gözlenmektedir.

 

     Bu sistemin kurulması ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu planlama, onarım ve işletimi ile ilgili bir çok engel ortadan kaldırılmaktadır.

 

     Sorumluluk alanına ait imar planları, kadastral planlar, halihazır haritalar veya hava fotoğrafları sayısallaştırılmakta, noktasal, çizgisel veya alansal coğrafi nesnelere ait sözel verilerde saha çalışmaları ile elde edilmekte ve grafik-sözel ilişkilendirmeler ve topolojileri oluşturularak kullanıma sunulmaktadır.

 

 

Ata Teknokent Atatürk Üniversitesi B Blok 2/216 ERZURUM
Tel-fax : 0442 282 20 35
email : info@bilgi-soft.com.tr